Moniek van de Put geeft concreet antwoord op vragen, uitdagingen en knelpunten in uw algemene bedrijfsvoering en organisatiestructuur.

Zoekt u denk- daadkracht?

  • Het stroomlijnen van de organisatiestructuur en bijbehorende werkprocessen.

  • Het voeren van onderhandelingen met klanten en leveranciers.

  • Het (her)bepalen van de strategische visie en het daarop laten aansluiten van de werk- en klantprocessen.

  • Het bemiddelen bij een conflict (in- of extern).

  • Het (re)organiseren van office management, bedrijfsbureau en backoffice activiteiten.

  • Het verbeteren van in- en externe communicatie (structuur, proces en inhoud).

  • Het coachen van ondernemers en managers.

Staat
voor
resultaat

Met haar helicopterview doorgrondt zij uw vraagstelling scherp en goed. En beantwoordt deze met gedragen oplossingen, inclusief een concreet plan van aanpak.

Een plan van aanpak dat ze met haar hands-on mentaliteit graag ook daadwerkelijk voor u implementeert. Hierbij put Moniek uit haar jarenlange ervaring als algemeen directeur van een internationaal opererende logistieke dienstverlener. En staat ze met onuitputtelijke energie en daadkracht garant voor zichtbaar resultaat.

Moniek van de Put Advies & Implementatie. Voor bedrijven met ambitie.

 
 

Wilt u eens van gedachten wisselen? Ik maak graag vrijblijvend tijd voor u vrij.

Moniek van de Put
Westerdijk 51
2451 VC Leimuiden


T (06) 534 161 60
E info@moniekvandeput.nl